asteroïden-gids

Asteroïden-gids


De Asteroïden-Gids is het eerste grote astrologische naslagwerk ter wereld dat de duidingen in de horoscoop behandelt van 15 categorieën nieuwkomers in de astrologie. Dit maakt verbluffend trefzekere duidingen mogelijk, die ook in psychologische diepgang en tijdgeestactualiteit een revolutie ontketenen.

$60.00

Centaurs, Damocloids & Scattered Disc Objects

Challenging the astrological status quo, this book discusses the fascinating astrological significance of no less than 85 Centaurs and Centaur related asteroids like Scattered Disc Objects (SDOs) & Detached Objects, Damocloids, retrograde Asteroids and (ex-) Comets. Astronomy positions these unstable objects with their unusual orbits at the forefront of the evolutionary shifts in our Solar System. Analogue with this astronomical status, the astrological newcomers described in this book are vital for a true understanding of out-of-the-box thinking people, as well as complex Zeitgeist-issues and actual mundane phenomena. Download media-kit.

$32.50
Complementaire astrologie

Complementaire Astrologie


Ongetwijfeld heb je wel eens iets gelezen over het zodiakteken waaronder je geboren bent. Wat je niet mag ontgaan is dat je veel problemen, vertraging, tegenwerkingen en blokkades in je leven, simpelweg kunt voorkomen door te snappen waar het teken, dat precies tegenover dat van je Zon staat, over gaat.

$18.00
Magus Leer & Ritueel

MAGUS Leer & Ritueel


Magie is een beladen term. Wat is magie eigenlijk? Werkt magie? Als het werkt, hoe werkt het dan? Wat is de echte geschiedenis en essentie van de Europese hekserij, nog voor de opkomst van de Wicca? MAGUS – Leer en Ritueel opent de toegangspoorten van twee overlappende werelden, die al duizenden jaren parallel aan de alledaagse werkelijkheid bestaan. Niches in onze realiteit, die veroordeeld en vooral niet begrepen werden.

$30.00

Plutinos

Plutinos are asteroids and in some cases dwarf planet candidates, circling around in the inner Kuiper belt, in orbits comparable to the one of Pluto (Pluto-Charon). Astrological research points out that most Plutinos, like their godfather Pluto, exert a compelling force in both personal and mundane horoscopes. They are radical, transforming, confronting, they penetrate the darkness, the blur, or daily life patterns and have a Scorpio-like preference for what you might call soul-mining. They trigger the awareness of slumbering patterns in the depths of our souls and force us to face the truth.

$32.50

Vamachara

Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini gestreefd – een opgaan in de vreugde van de natuur en mystieke dans van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd.

$30.00